Правила користування сайтом

1. Загальні положення

1.1. Товариство української молоді в Австрії (далі – «ТУМА» або "Адміністратор") створило і адмініструє під доменом rynok.gotuma.org "Ринок" (далі - Ринок) для безкоштовного обміну інформацією для українців, які проживають на території Австрії або цікавляться життям в Австрії. Метою ресурсу є полегшення пошуку корисної інформації, а також – допомога українцям інтегруватися в австрійське суспільство. На цій платформі є можливість обміну інформацією у таких розділах як: "Житло", "Транспорт", "Послуги", "Робота", "В добрі руки", "Купи-продай".

1.2. Ці правила користування є єдиними і обов’язковими для авторів опублікованих оголошень та для відвідувачів платформи (далі обидві групи користувачів називатимуться "користувач", що стосуватиметься осіб жіночої та чоловічої статі).

1.3. У процесі початкової реєстрації користувач має можливість і зобов’язаний ознайомитись з правилами користування. Своєю реєстрацією користувач підтверджує, що ознайомився з правилами користування і погоджується на їх виконання. Копія правил доступна на веб-сторінці Ринку.

1.4. "Ринок" залишає за собою право змінювати правила користування платформою.

1.5. "Ринок" створений і служить лише для обміну інформацією між його користувачами і не є комерційним проектом.

1.6. Інформація, пропозиції та оголошення публікуються користувачами і не є офертою/продуктом "Ринку" або ТУМА. Цей ресурс створений лише для обміну інформацією, у формі так званого ринку, де користувач публікує своє оголошення і за власною ініціативою та в межах власної відповідальності вступає в правові відносини з іншим користувачем, який зацікавлений в цьому оголошенні. Будь-які договірні умови користувачі узгоджують між собою. "Ринок" або ТУМА не переймають на себе жодного посередництва в договорах купівлі-продажу чи оплаті за товари та послуги.

1.7. Ці правила користування і всі обов’язки зв’язані з користуванням "Ринку" підлягають законодавству Австрії. До розгляду будь-яких юридичних питань в цьому контексті має компетенцію відповідний суд міста Відень, Австрії.


2. Передумови користування ресурсом, реєстрація

2.1. Послугами "Ринку" можуть користуватись фізичні та юридичні особи, що є правоздатними та досягли повноліття. Реєстрація юридичних осіб можлива лише особою, що наділена правом представляти юридичну особу. Користувачі зобов’язані повідомити наявність будь-яких обмежень правоздатності.

2.2. Для користування "Ринком" обов’язково пройти реєстрацію і підтвердити умови та правила користування. Для реєстрації потрібні електронна адреса та пароль, які в процесі реєстрації вибираються користувачем на власний розсуд.

2.3. У процесі реєстрації користувач зобов'язаний надати повні, точні та правдиві дані про себе, пильнувати актуальність своїх даних і актуалізувати їх самостійно.


3. Дані доступу користувача

3.1. Користувач повинен тримати в таємниці всі персональні дані, необхідні для входу на свою сторінку на "Ринку" і не надавати дані доступу третім особам, щоб уникнути зловживання й унеможливити шахрайство. "Ринок" знімає з себе відповідальність за будь-яке зловживання даними третіми особами.

3.2. Якщо користувач зауважив, що його аккаунтом хтось зловживає, він повинен негайно змінити пароль та зв’язатися з адміністрацією сайту. ВАЖЛИВО: Адміністрація сайту не запитує у користувача пароль для входу на його сторінку на "Ринку"!

3.3. Адміністратор залишає за собою право без пояснень скасувати оголошення. У випадку порушення норм австрійського законодавства, правил користування чи усталених норм поведінки адміністрація сайту залишає за собою право ліквідувати аккаунт користувача та всі його оголошення.

3.4. У випадках грубих порушень Адміністратор на свій розсуд уповноважений заборонити користування ресурсом певним особам і заблокувати їхній доступ до "Ринку".


4. Публікація, зміна та обробка оголошень.

4.1. Для публікації оголошення на "Ринку" необхідно зареєструватись. Публікація оголошення здійснюється на rynok.gotuma.org.

4.2. Публікуючи оголошення, користувач надає "Ринку" виключне право поширювати це оголошення, обробляти та публікувати на ресурсі rynok.gotuma.org. Також користувач погоджується з викоростанням його оголошення у рекламних цілях.

4.3. Оголошення публікуються на період 60 днів, після чого будуть автоматично деактивовані. Користувач має право самостійно видалити оголошення у розділі "Моя сторінка".

4.4. Користувач дає згоду на те, що його оголошення можуть коментувати чи поширювати інші користувачі через будь-яку соціальну мережу.

4.5. Адміністрація сайту має право поширювати оголошення через соціальні мережі та інші інтернет-ресурси. "Ринок" має право змінювати місце знаходження оголошення та переносити його в інші категорії, якщо воно не відповідає встановленим на сайті правилам.


5. Віповідальність за оголошення та права.

5.1. «Ринок» або Адміністратор не несуть жодної відповідальності за зміст опублікованого оголошення користувачів.

5.2. Від часу активації оголошення до його деактивації користувач несе повну відповідальність за форму та зміст оголошення, його текстові матеріали та зображення. Користувач зобов’язується при публікації оголошень дотримуватися цих правил користування та законодавства Австрії.

5.3. Користувач підтверджує наявність авторських прав та прав на товарний знак опублікованого оголошення і надає "Ринку" право на їх використання в рамках публікації оголошення. Адміністрація "Ринку" не зобов’язана перевіряти ці права.


6. Обов’язки користувача до оголошення

6.1. Користувач зобов’язується надати коректні контактні дані про себе для свого майбутнього контрагента.

6.2. Користувач зобов’язаний надати матеріали та текст оголошення, які відповідають реальному стану речей, повністю і правдиво відображають послугу чи продукт. Обов'язково має бути повідомлено про будь-які недоліки товару чи інші факти, які навіть в незначній мірі заменшують вартість товару чи послуги.

6.3. В оголошенні можна використовувати максимум чотири фотографії. Ці фотографії повинні відображати реальний продукт чи послугу. Забороняється публікувати фотографії, які відображають об’єкти, не пов’язані з реальним продутком.

6.4. Користувач підтверджує, що володіє всіма авторськими та суміжними правами на ці фотографії і несе відповідальність перед Адміністратором "Ринку" на будь-які вимоги відшкодування шкоди від третіх сторін, які можуть виникнути у зв’язку з публікацією фотографій.

6.5. Забороняється свідомо публікувати оголошення в невідповідних категоріях або публікувати одне оголошення в одній та декількох категоріях.

6.6. Комерційні користувачі (користувачі, які публікують оголошення не в приватних цілях, а задля отримання комерційного зиску і виконують підприємницьку діяльність згідно австрійського законодавства), повинні зазначити у своєму профілі, що вони виступають як підприємці й вказати на назву, адрес і форму реєстрації (вид підприємництва або юридичної особи, яку вони представляють).

6.7 Забороняється публікувати оголошення з ВСІМА ПРОПИСНИМИ БУКВАМИ(CAPS LOCK). Такі оголошення будуть видалятись.

6.8 Забороняється використовувати більше одного профіля, створювати кілька профілів для одного продукту чи послуги. Сувворо забороняється виставляти оголошення з різних профілів.


7. Захист персональних даних.

7.1. Користувач погоджується з тим, що його персональні дані будуть збережені і можуть використовуватись та опрацьовуватись для оперативних потреб "Ринку" і в цілях маркетингу та реклами. Передача персональних даних користувача третім особам не відбуваєтся. Вона можлива лише у виняткових випадках – на запит від органів влади чи при обгрунтованому інтересі третіх осіб в обсязі необхідному для захисту їх інтересів у суді.

7.2. Якщо опубліковане оголошення порушує права користувачів або третіх осіб, то Адміністратор "Ринку" має право надати цим особам ім'я та адресу автора оголошення задля забезпечення захисту їх інтересів у суді.


8. Відповідальність

8.1. "Ринок" надає платформу для безкоштовного обміну інформацією українській громаді в Австрії. Цей проект є неприбутковим і всі оголошення - безкоштовні.

8.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності:
• за можливу шкоду через те, що оголошення користувача не було опубліковане завчасно чи взагалі не було опублікованим;
• за можливі опечатки чи помилки в тексті;
• за технічні збої;
• за продукти та послуги, які пропонуються на "Ринку";
• за інформацію, яка публікується на платформі іншими користувачами;
• за будь-яку шкоду, завдану користувачам або третім особам.

8.3. Користувач несе відповідальність за неналежне або неповне виконання договірних зобов’язань і за збитки нанесені ним.

8.4. "Ринок" може містити посилання на інші Інтернет-ресурси, які не належать ТУМА, і адміністрація сайту не несе відповідальності за технічні властивості або зміст цих ресурсів. Будь-яка відповідальність за шкоду, спричинену через перехід (лінкування) на ці ресурси, лежить на власниках цих ресурсів і користувач переходить за цими посиланнями на свій власний ризик.